April 19, 2019 Maundy Thursday – Washing of the Feet
Theme: “Buhayin Muli Ang Kanyang Halimbawa Bilang Isang Lingkod”
Homily by Abp. Ricardo Alcaraz

Exodus 12:1-8, 11-14

1 Corinthians 11:23-26

Psalm 116:12-19

John 13:1-15