April 19, 2019, Good Friday
Theme: “Relive His Suffering and Death” – “Buhayin Muli Ang Kanyang Pagdurusa At Kamatayan”

The Seven Last Words
Homilies by Abp. Ricardo Alcaraz, Fr. Erel Villanueva, & Fr. Fernando Ilustre

Ang Pitong Huling Salita

“Ama, patawarin Mo sila; sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa” (Luc. 23:34)

“Katotohanan sinasabi Ko sa iyo, ngayon ay kakasamahin kita sa Paraiso.” (Luc. 23:43)

“Babae, narito, and iyong anak!… Masdan ang iyong ina!” (Juan 19:26-27)

“O Diyos Ko, Diyos Ko, bakit Mo Ako pinabayaan?” (Mat. 27:46)

“Nauuhaw Ako” (Juan 19:28)

“Ama, sa Iyong mga kamay ipinagtatagubilin Ko ang Aking espiritu” (Luc. 23:46)

“Naganap na!” (Juan 19:30)

Add to Donation Cart

You may include a note for your donation. Thank you for being Blessed to be a Blessing! God Bless You! You can donate via GCash, GrabPay, Credit Card (Visa or Mastercard), & PayMaya - Checkout after you click the Donation Cart button
%d bloggers like this: